کارنامه ما

پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی است

خلاصه داستان: مردی از جنس رنگ و روشنایی با غباری از غم و سرگشتگی. خشم بر قلم می لغزد (بیشتر…)