رویدادها

به جهت جلوگیری از شیوع ویروس Covid-19  در جامعه، کلیه رویدادهای جمعی این نهاد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشند. پس از اعلام ستاد مبارزه ملی با کرونا مبنی بر مجاز بودن مراسمات جمعی، اخبار رویدادها منتشر خواهد شد.