حمایت مالی

مراکز مختلفی در ایران و جهان وجود دارند که روی فیلم کوتاه و حتی بخش های مختلف فیلم کوتاه سرمایه گذاری می کنند. به این شکل که برای فیلم یا فیلمنامه پرونده ای تبلیغاتی آماده می شود و فیلمساز پس از شرکت در جلسه پیچینگ، ایده خود را ارائه می دهد و از آن دفاع می کند. در صورت جلب رضایت سرمایه گذاران، از فیلم او حمایت می شود.

هدف ما این است که همه افراد به شکل برابر بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند و با هم رقابت سالم داشته باشند. از این رو کاکوفیلم در روند استفاده از این فرصت ها فیلمسازان را همراهی می کند. خدماتی مثل آماده کردن پرونده فیلم یا فیلمنامه، کمک در نحوه ارائه و شرکت در پیچینگ و حل مسائل مالی و غیره.

برای استفاده از این خدمات در بخش های مختلف، فرم مربوطه را پر کنید.

برای مشاهده فرم باید وارد سایت شوید، برای ورود اینجا کلیک کنید
اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فرم باید وارد سایت شوید، برای ورود اینجا کلیک کنید
اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فرم باید وارد سایت شوید، برای ورود اینجا کلیک کنید
اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فرم باید وارد سایت شوید، برای ورود اینجا کلیک کنید
اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، اینجا کلیک کنید